Κλινική Δερματολογία

Η κλινική δερματολογία αφορά στην έγκαιρη διάγνωση, αντιμετώπιση αλλά και πρόληψη παθήσεων του δέρματος του σώματος και της κεφαλής, των βλεννογόνων, των τριχών και τον ονύχων σε ασθενείς κάθε ηλικίας.

Η δερματολόγος – αφροδισιολόγος Παπαφωτίου Διαμάντω προσφέρει υπηρεσίες για:
 
κλινική δερματολογία