Δερματοχειρουργική

Στο ιατρείο μας υπό τοπική αναισθησία και από εμπείρους δερματολόγο και γενικό χειρουργό πραγματοποιούνται οι εξής χειρουργικές πράξεις μικρής εμβέλειας:

Σε όλο το πρόσωπο και σώμα.

Η διαδικασία είναι σύντομη, το σημείο αφαίρεσης ασφαλίζεται με ράμματα που αφαιρούνται από τους ιατρούς μας με το πέρας του κατάλληλου διαστήματος ενώ η αφαιρεθείσα βλάβη αποστέλλεται από εμάς σε παθολογοανατόμο που μας γνωστοποιεί την ιστοπαθολογική του μελέτη.

ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ