ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ / ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΠΙΛΩΝ

Η παρουσία περισσότερων η λιγότερων σπίλων είναι σύνηθες εύρημα στη μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού. Το μεσογειακό κλίμα στο οποίο ζούμε με την έκθεση στον ήλιο το μεγαλύτερο μέρος του έτους και η ολοένα αυξανομένη εμφάνιση του μελανώματος καθιστούν τον έλεγχο τους επιτακτικό για όλους.
Πως γίνεται αυτό? Μέσω της ψηφιακής χαρτογράφησης.

Στο ιατρείο μας με της βοήθεια του δερματοσκοίιου VISIOMED D200 EVO της CANFIELD, έχουμε τη δυνατότητα για αποτύπωση των σπίλων όλου του σώματος ευκολά ,γρήγορα και σε πολλή υψηλή ανάλυση ,για την καταγραφή και των πιο λεπτών χαρακτηριστικών των σπίλων.

Κλινική δερματολογία