Αφροδισιολογία

Η δερματολόγος – αφροδισιολόγος Παπαφωτίου Διαμάντω προσφέρει υπηρεσίες για:  

Είναι το πιο συχνό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Τα κονδυλώματα προκαλούνται από τους «χαμηλού κινδύνου» HPV 6 και 11 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%. Η εμφάνιση των κονδυλωμάτων είναι υψηλή και φαίνεται να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Τα κονδυλώματα εμφανίζονται συνήθως σε άτομα ηλικίας 18 έως 35 ετών. Τα κονδυλώματα εμφανίζονται ως μικρές θηλωματώδεις βλάβες της γεννητικής και περιπρωκτικής περιοχής, και η διάγνωση γίνεται συνήθως από την κλινική εικόνα. Καμία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται δεν εκριζώνει τη λοίμωξη από τους HPV, γι’ αυτό οι υποτροπές είναι συχνές. Η μολυσματικότητα των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία, φαίνεται να μειώνεται, αλλά δε μηδενίζεται. Οι σεξουαλικοί σύντροφοι των ασθενών με κονδυλώματα, θα πρέπει να εξετάζονται για την ανίχνευση πιθανών κονδυλωμάτων, και οι γυναίκες σύντροφοι θα πρέπει να ενημερώνονται για την αναγκαιότητα τακτικού ελέγχου με τεστ Παπανικολάου. Το τετραδύναμο εμβόλιο για τη λοίμωξη από τους ιούς HPV παρέχει υψηλού βαθμού προστασία από την εμφάνιση των κονδυλωμάτων. Το εμβόλιο έχει προφυλακτικό χαρακτήρα και δεν μεταβάλλει την εξέλιξη μιας ήδη εγκατεστημένης λοίμωξης. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων. Στο ιατρείο, χρησιμοποιούμε ηλεκτροκαυτηριασμό.